Expositions – Kurt Peiser – Tentoonstellingen
In Antwerpen, herfst 2023
À Anvers, automne 2023
Campo & Campo
Grotesteenweg, 19-21
2600 Antwerpen
Museum De Reede
Ernest van Dijckkaai, 7
2000 Antwerpen
Catalogue/Catalogus:
contact

 

Op zoek naar werken Van Kurt Peiser (1887-1962)

Voor een belangrijke tentoonstelling in samenwerking met Pierre Buch, de kleinzoon van Kurt Peiser, Campo & Campo is op zoek naar werken van de kunstenaar. Moest u een werk van Kurt Peiser in uw collectie hebben, nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen via e-mail.


A la recherche d’oeuvres de Kurt Peiser (1887-1962)

Campo & Campo est à la recherche d’oeuvres de Kurt Peiser pour une importante exposition en collaboration avec Pierre Buch, le petit-fils de l’artiste. Merci de bien vouloir nous contacter par e-mail si vous avez une oeuvre de Kurt Peiser dans votre collection.

Kurt Peiser – Atelier est le site des ayants droit de l’artiste
Kurt Peiser – Atelier is de website van de rechthebbenden van de kunstenaar

Peintre, graveur, dessinateur belge du début du 20e siècle, Peiser est, tant par son style résolument réaliste avec des touches d’impressionnisme et d’expressionisme que par ses sujets, un humaniste socialement engagé.

Belgische schilder, etser, tekenaar van het begin de 20ste eeuw, Peiser is, zowel door zijn resoluut realistische stijl met impressionistische en expressionistische toetsen als door zijn onderwerpen, een sociaal geëngageerd humanist.

Ce site est multilingue. Les articles sont reproduits en néerlandais ou en français selon la langue des auteurs.

Deze website is meertalig. De artikels verschijnen in het Nederlands of in het Frans naargelang de taal van de auteurs.

Attention ! Le contenu de ce site web est protégé par le droit d’auteur et ne peut être reproduit, en tout ou en partie, ni communiqué au public, ni amendé, ni intégré dans un document quelconque, sans l’autorisation expresse et préalable des ayants droit. Toute question adressée aux ayants droit doit être envoyée par le biais du bouton contact de ce site.

Opgepast ! De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en mag niet worden gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk, noch aan het publiek worden gecommuniceerd, noch geamendeerd, noch opgenomen in om het even welk document, zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de rechthebbenden. Elke vraag aan de rechthebbenden dient hen via de  contact knop van deze website te worden verstuurd.